Bravo Group

Bravo skal bli den ledende nordiske leverandøren av den digitale arbeidsplassen.
One-stop-shop-løsning, som kombinerer infrastruktur, skytjenester, kommunikasjonsløsninger samt administrerte tjenester og finansiering.